Akta Syarikat 2016 dan Peraturan-Peraturan

RM54.00
ASDP 777
In stock
+

Akta 777 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Syarikat 2016

Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Syarikat 2017 - P.U. (A) 37/2017
• Peraturan-Peraturan Syarikat (Kepentingan yang Ditetapkan bagi Transaksi Penjualan dan Pembelian Sekuriti Islam yang Dirundingi) 2017 - P.U. (A) 381/2017
• Kaedah-Kaedah Syarikat (Mekanisme Penyelamat Korporat) 2018 - P.U. (A) 64/2018
• Perintah Syarikat (Pengecualian) 2019 - P.U. (A) 48/2019
• Perintah Syarikat (Pengecualian) (No. 2) 2019 - P.U. (A) 75/2019
• Peraturan-Peraturan Syarikat (Perakuan Amalan bagi Setiausaha) 2019 - P.U. (A) 76/2019
• Peraturan-Peraturan Syarikat (Fi Juruaudit Syarikat dan Penyelesai) 2020 - P.U. (A) 9/2020
• Perintah Syarikat (Pengecualian) 2020 - P.U. (A) 122/2020
• Perintah Syarikat (Pengecualian) (No. 2) 2020 - P.U. (A) 123/2020


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW