Akta Perubatan 1971 dan Peraturan-Peraturan

RM50.00
APDPP 50
In stock
+

Akta 50 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Perubatan 1971

Peraturan-Peraturan
• Peraturan-Peraturan Perubatan 2017 - P.U.(A) 188/2017
• Perintah Perubatan (Pengecualian Tempoh Perkhidmatan Awam) 2017 - P.U.(A) 126/2017
• Peraturan-Peraturan Perubatan (Menetapkan Peperiksaan Bagi Pendaftaran Sementara) 2015 - P.U.(A) 54/2015
• Perintah Perubatan (Pengecualian Tempoh Perkhidmatan Awam) 2014 - P.U.(A) 191/2014
• Peraturan-Peraturan Perubatan (Mengadakan Peperiksaan Bagi Pendaftaran Sementara) 2012 - P.U.(A) 251/2012


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW