Akta Perindustrian Nanas 1957 (Disemak - 1990) dan Peraturan-Peraturan

RM45.00
APNDDP 427
In stock
+

Akta 427 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Perindustrian Nanas 1957 (Disemak - 1990)

Peraturan-Peraturan:
• Kaedah-Kaedah Tribunal Rayuan Industri Nanas (Prosedur Dan Bayaran), 1961 - L.N. 135/61
• Peraturan-Peraturan Industri Nanas (Pemasaran Eksport) (United Kingdom), 1966 - P.U. (A) 40/66
• Peraturan-Peraturan Industri Nanas (Bantuan Kewangan Untuk Penanaman Semula), 1971 - P. U. (A) 406/71
• Peraturan-Peraturan Perindustrian Nanas (Perbadanan Pemasaran) (Pembubaran) 1993 - P.U.(A) 220/93
• Peraturan-Peraturan Perindustrian Nanas (Bantuan Kewangan Untuk Pekebun-Pekebun) 1994 - P.U.(A) 234/94
• Peraturan-Peraturan Perindustrian Nanas (Kelakuan Dan Tatatertib) 1995 - P.U.(A) 18/95
• Peraturan-Peraturan Lembaga Tatatertib Perindustrian Nanas 1995 - P.U.(A) 19/95
• Perintah Negeri Sarawak (Pemeluasan dan Ubah Suaian Akta Perindustrian Nanas 1957) 2009 - P.U.(A) 424/2009
• Perintah Perindustrian Nanas (Ses ke atas Eksport) (Pembatalan) 2017 - P.U.(A) 42/2017


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW