Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Disemak-1978) dan Peraturan-Peraturan

RM40.00
APPDDP 197
In stock
+

Akta 197 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 (Disemak-1978)

Peraturan-Peraturan:
• Perintah Pendaftaran Perniagaan (Pengecualian) 2007 - P.U.(A) 97/2007
• Perintah Pendaftaran Perniagaan (Pemfailan Elektronik) 2007 - P.U.(A) 161/2007
• Perintah Pendaftaran Perniagaan (Mengetepikan Fi Perkhidmatan Pemfailan dan Penyerahsimpanan Dokumen Secara Elektronik) 2009 - P.U.(A) 352/2009
• Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan (Pengurangan Fi untuk Pendaftaran Baru dan Pembaharuan Pendaftaran) 2012 - P.U. (A) 207/2012
• Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan (Pengecualian Yuran) 2014 - P.U. (A) 109/2014
• Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan (Penepian Fi) 2015 - P.U. (A) 1/2015
• Kaedah-Kaedah Pendaftaran Perniagaan (Penepian Fi) 2016 - P.U. (A) 53/2016


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW