Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996 dan Peraturan-Peraturan

RM30.00
ALPKLDP 545
In stock
+

Akta 545 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan 1996

Peraturan-Peraturan:
• Perintah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Fi Pemprosesan dan Kelulusan) (Institusi Kewangan Labuan) 2010 - P.U.(A) 413/2010
• Perintah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Fi Tahunan bagi Pejabat Co-Location) (Pemegang Lesen Insurans dan Takaful Labuan) 2011 - P.U.(A) 152/2011
• Perintah Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Fi Pemprosesan dan Kelulusan) (Institusi Kewangan Labuan) 2012 - P.U.(A) 495/2012


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW