Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan-Peraturan

RM45.00
AKSPDP 4
In stock
+

Akta 4 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969

Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Perbekalan) 2002 - P.U. (A) 70/2002
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Perbekalan) 2003 - P.U. (A) 27/2003
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Perbekalan) 2004 - P.U. (A) 44/2004
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Perbekalan) 2005 - P.U. (A) 95/2005
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Pengkompaunan Kesalahan) 2006 - P.U. (A) 59/2006
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Perbekalan) 2006 - P.U. (A) 287/2006
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Perbekalan) 2007 - P.U. (A) 136/2007
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Pembekalan) 2013 - P.U. (A) 243/2013
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Kadar Bulanan Elaun Layanan Sentiasa) 2013 - P.U. (A) 257/2013
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Gaji Bulanan Purata Minimum) 2014 - P.U. (A) 39/2014
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Amaun Faedah Pengurusan Mayat) 2017 - P.U. (A) 141/2017
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Perbekalan Tambahan) (2016) 2017 - P.U. (A) 334/2017
• Peraturan-Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja (Peraturan-Peraturan (Am) Keselamatan Sosial Pekerja 1971) (Pengubahsuaian Sementara) 2020 - P.U. (A) 115/2020
• Kaedah-Kaedah Keselamatan Sosial Pekerja (Jawatankuasa Tatatertib dan Lembaga Rayuan Tatatertib) 2001 - P.U.(A) 150/2001


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW