Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Peraturan-Peraturan

RM38.00
AKTDP 171
In stock
+

Akta 171 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Kerajaan Tempatan 1976

Peraturan-Peraturan:
• Undang-Undang Kecil Penjaja (Wilayah Persekutuan) 1979 - P.U. (A) 25/79
• Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah Persekutuan) 1979 - P.U. (A) 327/79
• Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan) 1981 - P.U. (A) 141/81
• Undang-Undang Kecil Kolam Renang (Wilayah Persekutuan) 1981 - P.U. (A) 276/81
• Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah (Wilayah Persekutuan) 1981 - P.U. (A) 378/81
• Undang-Undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan) 1982 - P.U. (A) 187/82
• Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1986 - P.U. (A) 241/86
• Undang-Undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1986 - P.U. (A) 408/86
• Undang-Undang Kecil Perumahan Awam (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2000 - P.U. (A) 468/2000
• Undang-Undang Kecil Pasar Borong (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2002 - P.U. (A) 278/2002
• Undang-Undang Kecil Iklan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002 - P.U. (A) 290/2002
• Undang-Undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002 - P.U. (A) 337/2002
• Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2002 - P.U. (A) 421/2002
• Undang-Undang Kecil Establismen Kecantikan dan Kesihatan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2003 - P.U. (A) 22/2003
• Undang-Undang Kecil Larangan Meludah (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2003 - P.U. (A) 82/2003
• Undang-Undang Kecil Laku Musnah (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2003 - P.U. (A) 148/2003
• Undang-Undang Kecil Pasar (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2003 - P.U. (A) 196/2003
• Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2003 - P.U. (A) 319/2003
• Undang-Undang Kecil Pengawalan Aktiviti di Tasik (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2004 - P.U. (A) 353/2004
• Undang-Undang Kecil Taman (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2012 - P.U.(A) 21/2012
• Undang-Undang Kecil Krematorium (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2012 - P.U.(A) 230/2012
• Undang-Undang Kecil Krematorium (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2013 - P.U.(A) 362/2013
• Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016 - P.U.(A) 254/2016
• Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016 - P.U.(A) 255/2016
• Undang-Undang Kecil Pelesenan Pasar (Wilayah Persekutuan Labuan) 2016 - P.U.(A) 256/2016
• Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2016 - P.U.(A) 361/2016
• Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2016 - P.U.(A) 362/2016
• Undang-Undang Kecil Pelesenan Petempatan Makanan (Wilayah Persekutuan Labuan) 2016 - P.U.(A) 363/2016


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW