Akta Kanak-Kanak 2001 dan Peraturan-Peraturan

RM30.00
AKKDP 611
In stock
+

Akta 611 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Kanak-Kanak 2001

Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Borang Dan Daftar Ditetapkan) 2007 - P.U.(A) 360/2007
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Tempat Selamat) 2007 - P.U.(A) 368/2007
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Orang Yang Layak dan Sesuai) 2009 - P.U.(A) 100/2009
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Pembantu Pelindung) 2017 - P.U. (A) 154/2017
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Pasukan Pelindungan Kanak-Kanak dan Pasukan Kebajikan Kanak-Kanak) 2017 - P.U. (A) 158/2017
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Pemeliharaan Berasaskan Keluarga) 2017 - P.U. (A) 287/2017
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Asrama Akhlak) 2017 - P.U. (A) 289/2017
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Sekolah Diluluskan) 2017 - P.U. (A) 290/2017
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Tempat Selamat) 2017 - P.U. (A) 291/2017
• Peraturan-Peraturan Kanak-Kanak (Tempat Perlindungan) 2017 - P.U. (A) 292/2017


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW