Akta Cukai Perkhidmatan 2018 dan Peraturan-Peraturan

RM39.00
ACPDP 807
In stock
+

Akta 807

Bahasa Malaysia

Akta Cukai Perkhidmatan 2018
Peraturan-Peraturan:
• Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan (Ketetapan Kastam) 2018 - P.U. (A) 211/2018
• Perintah Cukai Perkhidmatan (Pengenaan Cukai bagi Perkhidmatan Bercukai berkenaan dengan Kawasan Ditetapkan dan Kawasan Khas) 2018 - P.U. (A) 212/2018
• Perintah Cukai Perkhidmatan (Kadar Cukai) 2018 - P.U. (A) 213/2018
• Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 2018 - P.U. (A) 214/2018
• Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan (Pengkompaunan Kesalahan) 2018 - P.U. (A) 218/2018
• Perintah Cukai Perkhidmatan (Orang yang dikecualikan daripada Pembayaran Cukai) 2018 - P.U. (A) 380/2018
• Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan (Perkhidmatan Digital) 2019 - P.U. (A) 269/2019
• Perintah Cukai Perkhidmatan (Kadar Cukai Perkhidmatan Digital) 2019 - P.U. (A) 271/2019

Pindaan sehingga Mei 2020


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW