Akta Bank Negara Malaysia 2009 dan Peraturan-Peraturan

RM40.00
ABNMDP 701
In stock
+

Akta 701 dan Peraturan-Peraturan

Bahasa Malaysia

Akta Bank Negara Malaysia 2009

Peraturan-Peraturan:
• Perintah Bank Negara Malaysia (Institusi Kewangan yang Ditetapkan) 2009 - P.U.(A) 408/2009
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu 1596 (2005), 1649 (2005), 1698 (2006), 1768 (2007), 1771 (2007), 1799 (2008), 1807 (2008), 1857 (2008), 1896 (2009), 1952 (2010) dan 2021 (2011) yang berhubungan dengan Republik Demokratik Congo) 2012 - P.U.(A) 215/2012. [Dimansuhkan oleh P.U.(A) 80/2014]
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu 1970 (2011), 1973 (2011), 2009 (2011), 2016 (2011), 2017 (2011) dan 2040 (2012) yang berhubungan dengan Libya) 2012. - P.U.(A) 328/2012
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Republik Demokratik Congo) 2014. - P.U.(A) 80/2014
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Republik Yemen) 2016 - P.U.(A) 39/2016
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Republik Sudan Selatan) 2016 - P.U.(A) 271/2016
• Perintah Bank Negara Malaysia (Institusi Kewangan yang Ditetapkan) 2017 - P.U.(A) 138/2017
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Negara Eritrea) 2017 - P.U.(A) 164/2017
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Republik Persekutuan Somalia) 2017 - P.U.(A) 167/2017
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Libya) 2017 - P.U.(A) 318/2017
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Republik Iraq) 2017 - P.U.(A) 349/2017
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Republik Afrika Tengah) 2018 - P.U.(A) 282/2018
• Peraturan-Peraturan Bank Negara Malaysia (Pelaksanaan Ketetapan Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu yang berhubungan dengan Sudan) 2019 - P.U.(A) 38/2019


OUR GUARANTEE

CONTACT US

RECENTLY VIEW